porta1.jpg

Keď sa funkčné riešenie snúbi so zaujímavým dizajnom

PORTA je poľský výrobca, ktorý kvalitou svojej produkcie, širokou škálou vzorov a rozmanitosťou dezénov dokonale vyvracia nelichotivé klišé o poľských produktoch. Naopak, výrobné továrne sú vybavené novými a veľmi modernými technológiami. Vďaka vysokému záujmu a veľkosti trhu dokáže výrobca udržiavať skutočne širokú paletu dverí a zárubní, ktoré vyhovejú individuálnemu vkusu takmer každého zákazníka.

Spoločnosť vsadila na inovatívny prístup, neustále sleduje trendy na trhu a do svojej ponuky zaraďuje nielen osvedčené a nadčasové klasické modely, ale aj zaujímavé dizajnérske nápady. Súbežne s dynamickým rozvojom a automatizáciou výrobných kapacít rozšírila sortiment o ploché interiérové dvere, lakované a laminátové dvere, ktoré predstavujú priaznivú odpoveď na požiadavky dnešných spotrebiteľov. K novinkám patria tiež regulované obložkové zárubne Porta System, či žiadané kovové zárubne a dvere.

Popri interiérových a vstupných dverách pre individuálnu výstavbu sú súčasťou výrobného programu kompletné dverné systémy pre verejné budovy, ako aj oceľový program. Ponuka spĺňa náročné predstavy stavebníkov, vrátane špeciálnych požiadaviek na vlastnosti akustickej izolácie alebo požiarnej odolnosti. Takisto je možné použiť zárubňu renova bez búrania na obnovu interiérov.

Za úspechom firmy stoja nielen technológie a kvalifikovaní odborníci, ale aj drevo, ekologické suroviny a materiály najvyššej kvality, ktoré sa dovážajú z celého sveta. V spojení s primeranou cenovou úrovňou prispievajú k postaveniu obľúbeného partnera pri zariaďovaní domácností i väčších stavebných celkov.

porta2.jpg

Predstavenie spoločnosti

Od svojho vzniku sa Porta zameriava na rozvoj ponuky interiérových dverí so zaujímavou škálou vzorov a rozmanitosťou farieb.
Vysoké estetické hodnoty dverí Porta sú výsledkom vysokej kvality výroby dverí, zaujímavého dizajnu a špeciálnej technológie. Súbežne s dynamickým rozvojom firma rozšírila svoj sortiment výrobkov o ploché interiérové dvere, lakované a laminátové dvere, ktoré odpovedajú dnešným požiadavkám.
Firma Porta prináša radu inovatívnych riešení. K týmto novinkám patria regulované obložkové zárubne Porta System, kovové zárubne a pod. Porta je tiež prvým výrobcom na poľskom trhu s kompletných dverných systémov pre verejné budovy, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky na výstavbu, vrátane špeciálnych požiadaviek, ako normy akustickej izolácie alebo požiarnej odolnosti.
Tajomstvom vynikajúcej kvality výrobkov spočíva v modernej a automatizovanej výrobnej technológií a vo vysoko kvalifikovanej pracovnej sile. Porta disponuje strojovým parkom, ktorý sa skladá zo zariadení najnovšej generácie na výrobu dverí a zárubní, ktorá bola dodaná nemeckými a talianskymi výrobcami.
Rozvoj firmy znamená nepretržité investície do moderných priestorov, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky BOZP a požiarnej ochrany. Vysoká úroveň výrobkov vyplýva z použitých surovín a príslušenstva. Vo výrobe používajú drevo najvyššej kvality a všetky materiály nakupujú od výrobcov z celého sveta.
Porta používa pre výrobky len ekologicky neškodné materiály a moderná spaľovňa výrobného odpadu zaisťuje dokonalú spotrebu tepelnej energie továrne. Každý rok znižujú emisie škodlivých látok a snažia sa o ich úplnú elimináciu.