Dobré meno si musíte zaslúžiť prácou.

Celko v zmysle zakladateľa firmy získate s menom Hörmann skutočnú kvalitu s rozsiahlym know - how v oblasti výrobkov. Rodinný podnik pozerá na viac ako 75 rokov skúseností, ako špecialista na stavebné prvky, a od začiatku sa spoločnosť Hörmann zaraďuje v odvetví vnútorných dverí k najúspešnejším poskytovateľom v Európe. To všetko Vám dáva dobrý pocit pri kúpe vnútorných drevených dverí Hörmann.

Kvalitné výrobky z Nemecka

Konštrukcia dverí a zárubne sa vyvíja v samotnej firme Hörmann. Táto sa vyrába v rámci  riadenia kvality, ochrany životného prostredia, energií a bezpečnosti pri práci podľa, energií a bezpečnosti pri práci podľa normy DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 a  BS OHSAS 18001. Okrem toho naši vysokokvalifikovaní zamestnanci intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom rozvoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež samotná pozícia na trhu.