# Značka Kontaktná osoba Telefónne číslo
1 SAPELI Mgr.Hrončoková 0905 264 522
2 DEXTÜRA p. Seitzová 0911 211 044
3 PORTA p. Seitzová 0911 211 044
4 VERTE p. Seitzová 0911 211 044
5 SOLODOOR p. Rusiňák 0905 264 524
6 HÖRMANN p. Rusiňák 0905 264 524
7 WESTAG & GETALIT p. Szücs 0911 211 044
8 FERRERO LEGNO p. Rusiňák 0905 264 524
9 IPA p. Rusiňák 0905 264 524
10 ECLISSE p. Szücs 0911 211 044