# Značka Kontaktná osoba Telefónne číslo
1 SAPELI Mgr.Hrončoková 0905 264 522
2 DEXTÜRA p. Hnát 0905 111 111
3 PORTA p. Práznovský 0905 888 888
4 SOLODOOR p. Rusiňák 0905 264 524
5 HÖRMANN p. Rusiňák 0905 264 524
6 WESTAG & GETALIT p. Szücs 0911 211 044
7 FERRERO LEGNO p. Rusiňák 0905 264 524
8 IPA p. Rusiňák 0905 264 524
9 ECLISSE p. Szücs 0911 211 044